ทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ 100 รูป

ขอเรียนเชิญทุกท่าน
ผู้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ

ร่วมกันสร้างบุญบารมี
ทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ ๑๐๐ รูป

วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ

กราบอนุโมทนาบุญ กับ
ท่านมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
ทุกท่านด้วยนะคะ

#เพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสําเร็จทั้งปวง

The iCon Group